Village of Tigers

From The Grindhouse Cinema Database

Village of Tigers (1974, HK) is a Martial Arts film directed by Ping Wang, Feng Yueh.

Village of tigers poster 1974.jpg

Main Details

 • Released in 1974
 • Color
 • Runtime: 79 min (uncut NTSC)
 • Aspect Ratio: (2.35:1)
 • Production Co: Shaw Brothers Studios
 • Directed by Ping Wang, Feng Yueh
 • Written by I. Fang Yeh
 • Starring: Shen Chan, Lung Chiang, Chun Erh, Yen Fu, Kang Ho, Chung-Shun Huang, Wei Lieh Lan, Min-Lang Li, Chung Shan Man, Pei-pei Shu, Ti Tang, Tien Hsi Tang, Ying Tan, Li Tung, Lin Tung, Han Chen Wang, Hsieh Wang, Wei Wu, Karen Yeh, Hua Yueh
 • Produced by Run Run Shaw
 • Original Music by Fu Liang Chou
 • Cinematography by Kuang Han-Lu, Cho Wai-Kei
 • Film Editing by Hsing-lung Chiang

Also Known As

 • E hu cun (China)
 • Ngoc fu chuen (China)
Newsletter
 • Grindhouse Database Newsletter
 • Exploitation books
 • Kung fu movies
 • Giallo BluRay