Shaolin Martial Arts

From The Grindhouse Cinema Database

Shaolin Martial Arts (1974, HK) is a Martial Arts film directed by Chang Cheh.

Shaolin mart arts (6).jpg

Main Details

 • Released in 1974 | Colour
 • Distributed by Shaw Brothers
 • Directed by Chang Cheh
 • Assistant Directors: Lin Chin Wei, Li Ying-chang, Shao Hao
 • Action Director: Liu Chia Liang
 • Cinematography by Kung Mu-To
 • Editing by Kuo Ting Hung
 • Written by Chang Cheh and Ni Kuang
 • Starring: Fu Sheng, Chi Kuan-chi, Liu Chia Hui, Chen Yi Ling, Leung Ka-Yan, Billy Tang, Chiang Nan

Also Known As

 • Martial Arts of Shao Lin
 • Hong quan yu yong chun (Mandarin)
 • Hung kuen yue wing chun (Cantonese)
Newsletter
 • Grindhouse Database Newsletter
 • Exploitation books
 • Kung fu movies
 • Giallo BluRay