A Life of Ninja

From The Grindhouse Cinema Database

A Life of Ninja (1983, Taiwan) is a Martial Arts film directed by Tso Nam Lee.

LIFE OF NINJA.jpg

Main Details

 • Released in 1983
 • Color
 • Directed by Tso Nam Lee
 • Written by Hsin Yi Chang, On Szeto
 • Starring Yasuaki Kurata, Kuan Tai Chen, Hung Lieh Chen, Ching Feng Chiang, Shu-erh Chin, Yun Lan, Kang Peng
 • Produced by Kuen Cheung
 • Original Music by Mou Shan Huang
 • Cinematography by Yung-chien Chiang
 • Film Editing by Wang Hung Chiang

Also Known As

 • Deadly Life of a Ninja (USA)
 • To geraki ton ninja (Greece)
 • Yin shen ren shu (Hong Kong) (Mandarin title)
Newsletter
 • Grindhouse Database Newsletter
 • Exploitation books
 • Kung fu movies
 • Giallo BluRay